Ubåtsjakt i Stockholms skärgård

Ubåtsjakt i Stockholms skärgård
Bilden licenserad under Public Domain via Wikimedia Commons.

Östersjön har alltid legat mellan Sverige och olika maktcentra på andra sidan havet. Under århundradena har det bräckta innanhavet symboliserat stora möjligheter men även betydande hotbilder. Under 1300-talet härjades Stockholms skärgård av baltiska sjörövare. På 1700-talet låg en rysk flotta i området och brände ner det mesta ute på öarna.

I modern tid har Stockholms skärgård besökts av ubåtar vid ett ental tillfällen – antagligen.

1982: Ubåtsjakt i Hårsfjärden

I oktober 1981 grundstötte den ryska ubåten U-137 i Karlskronas skärgård. Det är otvivelaktigt. Den påstod sig ha navigerat fel, men många tycker det låter orimligt och det finns teorier om att den var i svenska vatten på hemligt uppdrag.

Efter den händelsen bedrevs under ett tiotal år återkommande ubåtsjakter i Stockholms skärgård och längs den svenska ostkusten. De “möjliga ubåtarna” har av vissa påståtts vara minkar, som eventuellt kan ge upphov till ubåtsliknande ljud i sonaren, men de flesta bedömare verkar eniga om att det i många fall utan tvivel rörde sig om verkliga undervattensfarkoster.

Den allmänna uppfattningen på den tiden var att de jagade ubåtarna naturligtvis var ryska, eller i alla fall ubåtar från Warszawa-pakten. Den uppfattningen stöds också av förre ÖB Bengt Gustafsson i boken “Sanningen om ubåtsfrågan”.

Forskaren Ola Tunander däremot gör i boken “Hårsfjärden: Det hemliga ubåtskriget mot Sverige” troligt att det åtminstone i några fall istället var ubåtar från Nato som var i svenska vatten för att provocera och testa det svenska försvaret, med sanktion från en grupp inom marinledningen men utan regeringens vetskap.

Skadad ubåt släpptes ut

Vid en incident i oktober 1982 ska en Nato-ubåt till och med ha skadats av en 600 kilos mina som sprängdes utanför Mälsten i Mysingens södra del mellan Nynäshamn och Nåttarö. Ubåten sände upp en nödsignal i form av en färgfläck på ytan som är synlig på satellitbilder. Ljudet av nattliga reparationer uppfattades av mikrofonanläggningen vid minlinjen vid Måsknuv. Men inga fler åtgärder vidtogs och ubåten släpptes senare ut varpå incidenten tystades ner, enligt Tunander som stöder sig på ett antal källor.

Oktober 2014: Ubåtsjakt i Kanholmsfjärden

En nödsamtal på ryska uppfattas av svensk signalspaning den 17 oktober. Försvarsmakten inleder en underrättelseoperation, dvs man börjar leta efter en ubåt. Observationer av “trolig främmande undervattensverksamhet” görs på Kanholmsfjärden, Nämdöfjärden, Jungfrufjärden. Det handlar om ubåtar i övervattensläge och möjligen en dykare. Ett par ryska fartyg rör sig utanför territorialgränsen på sätt som går att ge en alternativ tolkning.

Dykaren visar sig senare ha varit en fiskare, och väldigt lite av det som har hänt verkar gå att få bekräftat. Läs DN:s sammandrag här.

Juli 2015: Ubåtsvrak upphittat på havsbotten

Ett privat dykarteam påstår sig ha hittat en sjunken rysk miniubåt någonstans längs den svenska Östersjökusten, mindre än tre kilometer från land, “i Mellansverige”. Nyheten refereras av alla de stora nyhetssajterna. Försvaret har fått informationen men har i skrivande stund inga kommentarer (27 juli).

Dykarna har tidigare gjort flera spännande fynd, som vraket efter skonaren “Jönköping” med en last av fin champagne, en amerikansk B17-bombare och ett runt föremål på havsbotten med diameter på 60 m som fortfarande är oidentifierat.

Mer om ubåtskränkningar hittar du på Wikipedia