Waxholmsbolaget – Stockholms skärgårds lokaltrafik

Waxholmsbolaget grundades 1869. Det heter egentligen Waxholms Ångfartygs Aktiebolag, men idag används den populära namnformen Waxholmsbolaget i de flesta sammanhang, t ex på Waxholmsbolagets hemsida.

Från början var det idel ångbåtar som gällde. Den första hette Waxholm. Under seklen fram till 1900-talet var båt ofta det smidigaste sättet att ta sig fram i landet. Vägarna var inte mycket att hänga i julgran. Det fanns många reguljära ångbåtstrader, framförallt på Mälaren men även i skärgården.

Waxholmsbolaget övergår i allmän ägo

Privatägda Waxholmsbolaget blev tidigt ett allmänintresse. Folk var beroende av de vita båtarna för att ta sig ut på öarna. Företaget gick igenom svåra ekonomiska perioder, och det var ofta omöjligt att upprätthålla turlistorna under hårda vintrar. Stockholms Landsting fick kliva in med subventioner.

Sedan 1967 är Waxholmsbolaget landstingsägt och ingår i Storstockholms kollektivtrafik. 1970 övertog Waxholmsbolaget även de klassiska djurgårdsfärjorna som kör året runt mellan Slussen, Skeppsholmen och Djurgården.

Fyrtio båtar och 270 bryggor

I dagsläget består Waxholmsbolagets flotta av tjugo skärgårdsbåtar och fyra djurgårdsfärjor. Under somrarna kompletteras Waxholmsbolagets egen flotta med ytterligare ca tjugo fartyg från mindre rederier. Även Strömma Kanalbolagets Cinderellabåtar kör på skärgården, och deras trader ingår i Waxholmsbolagets turlistor.

Waxholmsbolaget trafikerar ungefär 270 bryggor i Stockholms skärgård. Att jämföra med ca 24000 öar. Men av dem är många förstås bara små klippor. Cirka 1,8 miljoner passagerare åker med Waxholmsbolagets båtar varje år.

Waxholmsbolaget bor i Stockholm

Waxholmsbolaget har inte sitt huvudkontor i skärgårdens metropol Vaxholm, utan inne i Stockholm. Men trafiken cirklar ändå kring Vaxholm. Vattnen mellan Stockholm och Vaxholm är den klart mest trafikerade sträckan i Stockholms skärgård. Bortom Vaxholm delar traderna upp sig mellan norra, mellersta och södra skärgården.

Staden Vaxholm stavas förresten med enkel-v. Tänk på det.